Muistilista painotuotteiden suunnittelua tai tilausta varten

Monikanavaisen digitaalisen viestinnän myötä yritykset ovat siirtäneet painotuotteisiin käytettäviä rahojaan paljon sähköiseen viestintään. Painettuja viestintä- ja mainostuotteita kuitenkin vielä tehdään ja niille on edelleen oma tärkeä paikkansa ja tarkoituksensa.

Painotöissä on hyvä ottaa huomioon muutamia asioita, jotta asiakkaille / kohderyhmälle saadaan tarkoituksenmukainen viesti parhaiten perille:

Muotoilu

Ennen taittoa mietitään ja suunnitellaan, miten kyseinen lehti, luettelo, ilmoitus, esite tai jokin muu painotuote saadaan näyttämään julkaisijan tai brändin näköiseltä. Onko yrityksellä jo olemassa oleva brändi-ilme graafisine ohjeistuksineen ja mietittynä viestit, joita yritys haluaa välittää? Taittotyö tehdään brändi-ilmeen mukaiseksi, joka tukee tunnistettavuutta kyseiseen julkaisijaan.

Sommittelu

Kun lukija avaa vaikkapa lehden tai esitteen, hän hahmottaa parissa sekunnissa mitä aukeamalla on kerrottavanaan. Jos näkymä ei kiinnosta visuaalisesti, voi tekstikin jäädä lukematta. Kuvien, tekstien, marginaalien, hintojen, nostojen ja tyhjän tilan taitava käyttö ja rytmitys palvelevat sekä työn tilaajaa, että hänen asiakastaan. Ammattitaitoisesti taitettua lehteä tai luetteloa on helppo lukea ja viesti välittyy tehokkaasti lukijalle. Käyttämällä oikein tyhjää tilaa voidaan korostaa tärkeiden elementtien huomionarvoa.

Kuvat

Laadukkaat ja oikein valitut kuvat ovat tänä päivänä elinehto kaikessa suunnittelussa. Heikot kuvat voivat pilata hyvänkin julkaisun. Ihmiset kuvissa kiinnittävät huomion, tunnepitoiset kuvat vaikuttavat lukijaan ja myös informatiivisilla kuvilla on tärkeä merkityksensä tiedon välittämisessä. Kuvien kulkusuunta, koko ja rajaukset on harkittava huolella, sillä lukija kiinnittää yleensä ensimmäisenä huomion juuri kuviin.

Kirjasinvalinnat

Yleensä luettavimpia kirjasimia vähänkin pidemmissä teksteissä ovat ns. päätteelliset antiikvat, kuten esim. ajaton Times New Roman tai joku muu vastaava kirjasintyyppi. Otsikko,- nosto,- luettelo- ja hintakirjasimet voivat olla erilaisia kuin leipätekstin kirjasimet, mutta hyvä luettavuus on niissäkin erittäin tärkeää. Lukijat kiinnittävät hyvien kuvien lisäksi ensimmäisenä huomion yleensä otsikoihin ja kuvateksteihin.

Kuvankäsittely

Graafikko käsittelee kuvat julkaisuun sopivaksi ennen lopullisen painotiedoston tekemistä. Joskus kuva vaatii hieman terävöitystä ja kontrastia, toisinaan sävyjen korjailua tai muuta tarkempaa kuvan editointia. Kun tiedetään millä menetelmällä työ painetaan ja mille paperille, saadaan tietoon myös tarvittava kuvan väriprofiili, joka sisällytetään kuvatiedostoon.

Paperi ja painatus

Yleisin painometelmä pienille painoksille on digipainaminen eli suoraan sähköisestä tiedostosta tulostaminen suurtehotulostimilla. Tulostuspalvelut antavat yleensä malleja / esimerkkejä asiakkaalle heidän käyttämistään papereista ja painolaadusta. Jos työssä on isompi sivu- ja painosmäärä, on kustannustehokkaampaa valita painomenetelmäksi offset- tai rotaatiopaino. Paperin laaduissa ja hinnoissa on eroa, joten kannattaa miettiä mikä on riittävä laatu omalle tuotteelle.

Ympäristöarvot

Useimmilla tulostus- ja painotaloilla on valikoimissaan ympäristöystävällisiä materiaaleja. Painotalojen ja painotuotteiden on mahdollista ansaita erilaisia ympäristömerkkejä ja -sertifikaatteja. Näitä sertifikaatteja ovat esimerkiksi Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, Avainlippu, yms. Jos itse voin vaikuttaa paperin ja painon valintaan, valitsen aina ympäristöystävällisen vaihtoehdon. En myöskään tilaa painotuotteita enää ulkomailta, vaikka painatuskustannukset siellä olisivat edullisemmat. Suosin suomalaista työtä ja kehotan kaikkia muitakin tekemään niin.

Tekijä

Ison taitto- ja painatustyön koko prosessi suunnitteluvaiheesta lopputuotteeksi voi olla yritykseltä mittava rahallinen panostus. Jotta lopputuotteesta tulee laadukas ja brändiä tukeva, ja projekti hoidetaan ammattitaitoisesti sekä kustannustehokkaasti alusta loppuun, on laadukkaan taittotyön tekijäksi syytä valita kokemusta omaava ammattilainen.

Vaikka nykyiset taitto-ohjelmat ovat kohtalaisen helppoja oppia ja käyttää kenen vain yrityksen sisällä, kannattaa töitä suunnitellessa miettiä, millainen taso mihinkin työhön on riittävä. Riittääkö tähän tarpeeseen omassa yrityksessä itse tehty esite / ilmoitus / flyer? Usein riittää, jos hyvä pohja on jo valmiina ja graafista ohjeistusta on helppoa soveltaa uusiin töihin. Vai tarvitaanko tähän työhön osaamista yrityksen ulkopuoliselta ammattilaiselta?

Graafikon ammattitaito koostuu muun muassa tekijän visuaalisesta osaamisesta, taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien sujuvasta hallinnasta, erinomaisesta kuvankäsittelytaidosta, graafisen tekniikan ja koko prosessin tuntemisesta alusta loppuun. Jos yrityksellä ei ole kokemusta taittotöiden tilaamisesta ja teettämisestä, on kokenut graafikko sekä projektinvetäjä tällöin sitäkin tärkeämpi osa prosessia.

Asiakas ja aika

Yritys ei tarvitse oletusarvona painotuotteita, vaan niitä tehdään aina ihmisiä varten ja tarpeeseen. Tämä on hyvä pitää mielessä mitä tahansa markkinointimateriaalia tehdessä. Kenelle ja miksi?

Painomateriaalin suunnittelu-, taitto- ja painatusprosessille on varattava riittävästi aikaa. Projektin suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä ainakin seuraavia asioita:

  • Miksi painotuote tehdään ja ketä varten?
  • Mikä tiimi tekee / kuka hoitaa projektia?
  • Millaista sisältöä julkaisuun tuotetaan?
  • Kuka kirjoittaa / mistä tilataan tekstit ja kuvat?
  • Kilpailutetaanko projektia tai sen osasia?
  • Kuka taittaa, missä painetaan?
  • Milloin työn on oltava valmis ja asiakkaalla?
  • Mikä taho hoitaa jakelun ja mitä julkaisukanavia käytetään?
  • Käytetäänkö samalla digiä, tutkimusta tai markkinointiviestintää?

Kaikki painotuotteet, pienimmätkin, ovat tärkeä osa yrityksen brändiä. Ne viestivät asiakkaille omalta osaltaan mitä yritys on ja miltä se näyttää. Välillä on hyvä miettiä kokonaisuutta – näyttääkö kaikki painomateriaali mitä tehdään brändin näköiseltä, kiinnostavalta, luettavalta ja laadukkaalta? Tuottaako se lisäarvoa yritykselle?

Tilaa ajoissa

Painotuotteiden tekeminen ei ole tähtitiedettä, mutta aikaa ja suunnittelua se vaatii, jotta saadaan paras mahdollinen lopputuote ulos. Tee siksi tilaus ajoissa, ja ota graafikko mukaan suunnitteluun jo prosessin alkuvaiheessa.

Otathan hyvissä ajoin yhteyttä jos tarvitset työllesi tekijää, niin autan Sinua kaikissa painotöihin liittyvissä asioissa.

Johanna / Selldone